संस्थापक सदस्यहरु

स.सं. नाम बाबुको नाम बाजेको नाम ठेगाना मिति
००१ कृष्णप्रसाद ढुंगाना षडानाथ ढुंगाना रामनाथ ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/१९
००२ मधुवनप्रसाद ढुंगाना (स्वर्गीय) गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना रुद्रप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/१९
००३ राजननाथ ढुंगाना केदारनाथ ढुंगाना हरिनाथ ढुंगाना बत्तिसपुतली २०५८/०४/२७
००४ ऋषीप्रसाद ढुंगाना मोदप्रसाद ढुंगाना घनश्याम ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६९/०४/२८
००५ बद्रीबिनोद ढुंगाना बुद्धिनाथ ढुंगाना बाबुराम ढुंगाना चावहिल–७ २०५८/०५/१६
००६ मुकुन्दप्रसाद ढुंगाना सीताराम ढुंगाना लक्ष्मीप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/१९
००७ नारायणप्रसाद ढुंगाना गोविन्दप्रसाद ढुंगाना बालकृष्ण ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/१९

आजीवन सदस्यहरु

००८ दमननाथ ढुंगाना केदारनाथ ढुंगाना हरिनाथ ढुंगाना बत्तिसपुतली २०५८/०५/१६
००९ हरिप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना रुद्रप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/२३
०१० शिवकुमार शर्मा गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना रुद्रप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/२३
०११ रोहितकुमार ढुंगाना लक्ष्मणप्रसाद ढुंगाना यज्ञप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/२३
०१२ विवेक ढुंगाना (प्रवास) वटुकप्रसाद ढुंगाना गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/२३
०१३ मधुप्रसाद ढुंगाना डोरनाथ ढुंगाना गंगानाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०५८/०४/२५
०१४ ऋषीकेश ढुंगाना रवीप्रसाद ढुंगाना देवीप्रसाद ढुंगाना चावहिल–७ २०५८/०४/२५
०१५ मुकुन्द कौशिक (स्वर्गीय) चूडाप्रसाद शर्मा गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना मैतिदेवी २०५८/०४/२६
०१६ आनन्दप्रसाद ढुंगाना ठाकुरप्रसाद ढुंगाना कृष्णप्रसाद ढुंगाना गोविन्दपुर–१, धनुषा २०५८/०४/२७
०१७ नीलप्रसाद ढुंगाना (स्वर्गीय) षडानाथ ढुंगाना रामनाथ ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/२७
०१८ दुर्गा ढुंगाना टीकानाथ ढुंगाना रवीनाथ ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०४/२७
०१९ रोहिणीप्रसाद ढुंगाना देवनारायण ढुंगाना वालानन्द ढुंगाना फटकशिला–२ २०५८/०४/२९
०२० ज्ञानप्रसाद ढुंगाना (स्वर्गीय) माधवप्रसाद ढुंगाना शान्तप्रसाद ढुंगाना चावहिल–७ २०५८/०४/२९
०२१ दीपक ढुंगाना माधवप्रसाद ढुंगाना शान्तप्रसाद ढुंगाना चावहिल–७ २०५८/०४/२९
०२२ प्रमोद कौशिक (प्रवास) श्यामप्रसाद ढुंगाना चिरञ्जिवीप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना डिल्लीबजार २०५८/०५/११
०२३ राजेन्द्र ढुंगाना टीकानाथ ढुंगाना रवीनाथ ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५८/०५/१६
०२४ उमेशप्रसाद ढुंगाना भोलानाथ ढुंगाना दुर्गानाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०५८/०५/१६
०२५ वृन्दावनप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना चिरञ्जिवीप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना गल्कोपाखा ठमेल–२९ २०५८/०५/१६
०२६ कृष्णप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना चिरञ्जिवीप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना विशालनगर–५ २०५८/०५/१६
०२७ लक्ष्मणप्रसाद ढुंगाना डोलकेश्वर ढुंगाना पिताम्वर ढुंगाना बेसीगाउँ जोरपाटी–६ २०५९/०५/३०
०२८ रोजदेव ढुंगाना रुद्रनाथ ढुंगाना रवीनाथ ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०५९/०५/३०
०२९ राजेन्द्र ढुंगाना (प्रवास) डाकबहादुर ढुंगाना चन्द्रबहादुर ढुंगाना रामहिटी २०५९/०५/३०
०३० अम्बिकाप्रसाद ढुंगाना मधुवनप्रसाद ढुंगाना गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६०/०५/२०
०३१ मुरारीप्रसाद ढुंगाना चूडाप्रसाद ढुंगाना तुलसीप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६०/०६/०४
०३२ मुकुन्दप्रसाद ढुंगाना होमनाथ ढुंगाना गंगानाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०६१/०५/२६
०३३ कुमारप्रसाद ढुंगाना यज्ञनाथ ढुंगाना गंगानाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०६१/०५/२६
०३४ दिनेशप्रसाद ढुंगाना होमनाथ ढुंगाना गंगानाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०६१/०५/२६
०३५ सुशिलप्रसाद ढुंगाना यज्ञनाथ ढुंगाना गंगानाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०६१/०५/२६
०३६ रोहिणीनाथ ढुंगाना भोलानाथ ढुंगाना दुर्गानाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०६१/०५/२६
०३७ बिनोदकुमार ढुंगाना अग्नीप्रसाद ढुंगाना पिताम्बर ढुंगाना आरुवारी, जोरपाटी–८ २०६२/०७/०५
०३८ सुदनकुमार ढुंगाना माधवप्रसाद ढुंगाना खेचरनाथ ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६३/०२/२७
०३९ प्रेमराम ढुंगाना गोविन्दबहादुर ढुंगाना चन्द्रबहादुर ढुंगाना रामहिटी २०६३/०५/१७
०४० देवबहादुर ढुंगाना थिरबहादुर ढुंगाना चन्द्रबहादुर ढुंगाना रामहिटी २०६४/०५/२२
०४१ मोहनराम ढुंगाना डाकबहादुर ढुंगाना चन्द्रबहादुर ढुंगाना बत्तिसपुतली २०६६/०५/२७
०४२ केशवप्रसाद ढुंगाना अग्नीप्रसाद ढुंगाना पिताम्बर ढुंगाना आरुवारी, जोरपाटी–८ २०६७/०५/१२
०४३ गोपालबहादुर ढुंगाना डाकबहादुर ढुंगाना चन्द्रबहादुर ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६७/०५/१२
०४४ देवेन्द्र ढुंगाना सनातनप्रसाद ढुंगाना गणेशप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६७/०५/१२
०४५ उग्रसन ढुंगाना परिक्षित ढुंगाना हरिबहादुर ढुंगाना रामहिटी २०६७/०५/१२
०४६ निर्मल ढुंगाना नीलप्रसाद ढुंगाना षडानाथ ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६७/०५/१२
०४७ रमेशकुमार ढुंगाना लक्ष्मीराम ढुंगाना चन्द्रबहादुर ढुंगाना रामहिटी २०६७/०५/१२
०४८ नवराज ढुंगाना टुकबहादुर ढुंगाना चन्द्रबहादुर ढुंगाना रामहिटी २०६७/१२/०९
०४९ रमेशप्रसाद ढुंगाना कृष्णप्रसाद ढुंगाना षडानाथ ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६८/०५/२४
०५० सज्जनप्रसाद ढुंगाना वासुदेवप्रसाद ढुंगाना यज्ञप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६८/०५/२४
०५१ सुदर्शनप्रसाद ढुंगाना बिष्णुप्रसाद ढुंगाना तुलसीप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६८/०५/२४
०५२ शेखरनाथ ढुंगाना डोरनाथ ढुंगाना गंगानाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०६९/०४/३२
०५३ प्रमोद ढुंगाना रोजदेव ढुंगाना रुद्रनाथ ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६९/०५/०२
०५४ कमलप्रसाद ढुंगाना कृष्णप्रसाद ढुंगाना यज्ञप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६९/०५/०७
०५५ प्रकाशकुमार ढुंगाना भीमप्रसाद उपाध्याय कृष्णप्रसाद ढुंगाना सरस्वतीनगर २०६९/०५/०९
०५६ उपेन्द्र ढुंगाना सनातनप्रसाद ढुंगाना गणेशप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६९/०५/१०
०५७ अर्जुनप्रसाद ढुंगाना केशवप्रसाद ढुंगाना लक्ष्मीप्रसाद ढुंगाना चावहिल–७ २०६९/०५/१६
०५८ लोकप्रसाद ढुंगाना श्रीप्रसाद ढुंगाना ज्ञेन्द्रप्रसाद ढुंगाना हाँडीगाउँ–५ २०६९/०५/१६
०५९ माधवप्रसाद ढुंगाना केशवप्रसाद ढुंगाना खिलप्रसाद ढुंगाना किसीगाल, गोकर्णेश्वर–८ २०६९/०५/१६
०६० उद्धवकुमार ढुंगाना रामचन्द्र ढुंगाना भवनाथ ढुंगाना किसीगाल, गोकर्णेश्वर–८ २०६९/०५/१६
०६१ प्रमोद ढुंगाना वटुकृष्ण ढुंगाना पुष्पनाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०६९/०५/१६
०६२ २०६९/०५/१६
०६३ कमलकुमार ढुंगाना पद्मनाथ ढुंगाना वालनाथ ढुंगाना चावहिल–७ २०६९/०५/२५
०६४ पवन ढुंगाना केशवप्रसाद ढुंगाना गोविन्दप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल २०६९/०५/३०
०६५ ठाकुर ढुंगाना नरेन्द्रनाथ ढुंगाना दुर्गानाथ ढुंगाना बालकोट–२, भक्तपुर २०६९/०६/०४
०६६ कृष्णप्रसाद ढुंगाना डोलकेश्वर ढुंगाना पिताम्बर ढुंगाना आरुवारी, जोरपाटी–८ २०६९/०७/०४
०६७ पुरुषोत्तम ढुंगाना डोलकेश्वर ढुंगाना पिताम्बर ढुंगाना आरुवारी, जोरपाटी–८ २०६९/०७/०४
०६८ हरिहरप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना (स्वर्गीय) चिरञ्जिवीप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना क्याम्पसरोड, धनगढी-८, कैलाली २०६९/११/२०
०६९ प्रकाश ढुंगाना दामोदर ढुंगाना कृष्णप्रसाद ढुंगाना किसीगाल, गोकर्णेश्वर–८ २०७०/०३/०९
०७० शेषकुमार ढुंगाना सोमप्रसाद ढुंगाना मोदप्रसाद ढुंगाना मैजुवहाल, चावहिल ७ २०७०/०३/०९
०७१ उज्वल ढुंगाना तेजनाथ ढुंगाना खडानाथ ढुंगाना हाँडीगाउँ, ढुंगेधारामार्ग, कामपा-५ २०७०/०३/०९
०७२ कमलनाथ ढुंगाना तेजनाथ ढुंगाना खडानाथ ढुंगाना टोखा सरस्वती–४ २०७०/०३/०९
०७३ सुरेश ढुंगाना वनमाली ढुंगाना उपाध्याय चेतनाथ ढुंगाना विशालवस्ती, विशालनगर–४ २०७०/०३/०९
०७४ सनतकुमार ढुंगाना खिलप्रसाद उपाध्याय भवनाथ उपाध्याय किसीगाल, गोकर्णेश्वर–८ २०७०/०३/०९
०७५ मधुपकुमार ढुंगाना वैजनाथ उपाध्याय ढुंगाना केदारनाथ उपाध्याय ढुंगाना बत्तिसपुतली, कामपा–९ २०७०/०३/०९
०७६ भवध्वज ढुंगाना अभयानन्द उपाध्याय तुलानाथ उपाध्याय बानेश्वर, कामपा–३४ २०७०/०३/०९
०७७ हिरण्य ढुंगाना अभयानन्द उपाध्याय तुलानाथ उपाध्याय शंकरनगर, बुटवल–५ २०७०/०३/०९
०७८ दीपकप्रसाद ढुंगाना सनातन ढुंगाना चेतनाथ ढुंगाना लोहकिल, गोकर्णेश्वर–७ २०७०/०३/०९
०७९ सुरेन्द्र ढुंगाना लुमडीप्रसाद ढुंगाना धर्मदत्त उपाध्याय फटकेश्वर, फटकशिला–२ २०७०/०३/०९
०८० कृष्णप्रसाद ढुंगाना रोहिणीप्रसाद ढुंगाना देवनारायण उपाध्याय ढुंगाना नेपालथोक, फटकशिला–२ २०७०/०३/०९
०८१ नारायण ढुंगाना रोहिणीप्रसाद ढुंगाना देवनारायण उपाध्याय ढुंगाना नेपालथोक, फटकशिला–२ २०७०/०३/०९
०८२ वसन्तकुमार ढुंगाना भैरवप्रसाद ढुंगाना विष्णुप्रसाद उपाध्याय गोठाटार–८, उज्वलनगर २०७०/०३/०९
०८३ निरजकुमार ढुंगाना उत्तरकुमार ढुंगाना भीमप्रसाद उपाध्याय जनकपुर वडा नं. १ २०७०/०३/०९
०८४ रञ्जनकुमार ढुंगाना रामप्रसाद ढुंगाना कृष्णप्रसाद उपाध्याय मैजुवहाल, चावहिल ७ २०७०/०३/०९
०८५ किशोरकुमार ढुंगाना भैरवप्रसाद ढुंगाना विष्णुप्रसाद ढुंगाना किशोरीनगर, जनकपुर–३ २०७०/०३/०९
०८६ किरणकुमार ढुंगाना उत्तरकुमार ढुंगाना भीमप्रसाद उपाध्याय हेटौंडा–४, कर्रा २०७०/०३/०९
०८७ मधुराज ढुंगाना अग्नीप्रसाद ढुंगाना पिताम्बर ढुंगाना आरुवारी, जोरपाटी–८ २०७०/०३/०९
०८८ सञ्जय ढुंगाना रामप्रसाद ढुंगाना कृष्णप्रसाद ढुंगाना जनकपुर २०७१/०२/३०
०८९ योगेश कौशिक मुकुन्दप्रसाद कौशिक चूडाप्रसाद शर्मा ढुंगाना मैतिदेवी २०७१/०२/३०
०९० दिपेश कौशिक मुकुन्दप्रसाद कौशिक चूडाप्रसाद शर्मा ढुंगाना मैतिदेवी २०७१/०२/३०
०९१ भवेशनाथ ढुंगाना भवनाथ ढुंगाना खडानाथ ढुंगाना २०७१/०२/३०
०९२ श्रीरामप्रसाद ढुंगाना मेदिनीप्रसाद ढुंगाना दुर्गाप्रसाद ढुंगाना कौशलटार, भक्तपुर २०७१/०२/३०
०९३ मुकुन्दराम ढुंगाना थिरबहादुर ढुंगाना चन्द्रबहादुर ढुंगाना रामहिटी–६ २०७१/०२/३०
०९४ राजेन्द्रप्रसाद ढुंगाना भीमप्रसाद उपाध्याय कृष्णप्रसाद ढुंगाना जनकपुर नगरपालिका, जनकपुर–१ २०७१/०२/३०
०९५ दिलिपकुमार ढुंगाना ठाकुरप्रसाद ढुंगाना कृष्णप्रसाद ढुंगाना जनकपुर नगरपालिका, जनकपुर–१ २०७१/०२/३०
०९६ सरुपकुमार ढुंगाना ज्ञानबहादुर ढुंगाना फणिन्द्रप्रसाद ढुंगाना धुम्बाराहि, काठमाण्डौं–४ २०७१/०२/३०
०९७ शिवराम ढुंगाना हरिप्रसाद ढुंगाना टंकनाथ ढुंगाना चपलीभद्रकाली २०७१/०२/३०
०९८ निरञ्जनकुमार ढुंगाना गेहेन्द्रबहादुर ढुंगाना चन्द्रबहादुर ढुंगाना रामहिटी २०७१/०५/०७