वर्तमान (पाँचौं) कार्यसमिति पदाधिकारीहरु:
अध्यक्ष
श्री मुकुन्दप्रसाद ढुंगाना
उपाध्यक्ष
श्री मुकुन्दप्रसाद ढुंगाना
सचिव
श्री रोहितकुमार ढुंगाना
कोषाध्यक्ष
श्री देवेन्द्र ढुंगाना
सह-सचिव
श्री देवबहादुर ढुंगाना
सदस्य
श्री केशवप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री ऋषिप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री अम्बिकाप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री रमेशप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री मोहनराम ढुंगाना
सदस्य
श्री निर्मल ढुंगाना
सदस्य
श्री सञ्जय ढुंगाना
सदस्य
श्री लोकप्रसाद ढुंगाना

पहिलो कार्य समिति पदाधिकारीहरुको नामावली
दोश्रो कार्य समिति पदाधिकारीहरुको नामावली
तेश्रो कार्य समिति पदाधिकारीहरुको नामावली
चौथो कार्य समिति पदाधिकारीहरुको नामावली