तेश्रो कार्यसमिति पदाधिकारीहरु:
अध्यक्ष
श्री हरिप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना
उपाध्यक्ष
श्री बद्रीबिनोद ढुंगाना
सचिव
श्री ज्ञानप्रसाद ढुंगाना
कोषाध्यक्ष
श्री रोहितकुमार ढुंगाना
सह-सचिव
श्री राजेन्द्र ढुंगाना
सदस्य
श्री मुकुन्दप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री ऋषिप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री रोहिणीप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री नारायणप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री देवबहादुर ढुंगाना
सदस्य
श्री बिनोदकुमार ढुंगाना
सदस्य
श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
सदस्य
श्री अम्बिकाप्रसाद ढुंगाना