चौथो कार्यसमिति पदाधिकारीहरु:
अध्यक्ष
श्री नारायणप्रसाद ढुंगाना
उपाध्यक्ष
श्री ज्ञानप्रसाद ढुंगाना
सचिव
श्री रोहितकुमार ढुंगाना
कोषाध्यक्ष
श्री देवेन्द्र ढुंगाना
सह-सचिव
श्री मुकुन्दप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री बिनोदकुमार ढुंगाना
सदस्य
श्री ऋषिप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री मुकुन्दप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री अम्बिकाप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री देवबहादुर ढुंगाना
सदस्य
श्री रमेशप्रसाद ढुंगाना
सदस्य
श्री मोहनराम ढुंगाना
सदस्य
श्री निर्मल ढुंगाना