कामनपा वडा नं. ६ सरस्वतीनगर स्थित नारदेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण कार्यकोलागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुहुने महानुभावहरुको नामावलीः

कार्यसमिति पदाधिकारीहरुको तर्फबाटः
क्र.सं. नाम ठेगाना रकम क्र.सं. नाम ठेगाना रकम
नारायणप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,१११ ज्ञानप्रसाद ढुंगाना शान्तिगोरेटो, चावहिल ५,१५५
रोहितकुमार ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,००० देवेन्द्र ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,००१
मुकुन्दप्रसाद ढुंगाना लामपोखरी, चावहिल ५,१०५ बिनोदकुमार ढुंगाना आरुवारी ५,१११
ऋषीप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,००० मुकुन्दप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,१५१
देबबहादुर ढुंगाना रामहिटी ५,००१ १० अम्बिकाप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,००५
११ रमेशप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,१०१ १२ मोहनराम ढुंगाना बत्तिसपुतली प्राप्त हुन बाँकी
१३ निर्मल ढुंगाना बौद्ध महांकाल *
* निर्मल ढुंगाना लगायत अन्यबाट श्री नारदेश्वर महादेव मन्दिरकोलागि जिन्सी सहयोग स्वरुप ढलौटको घण्ट उपलब्ध भयो ।
अन्य महानुभावहरुको तर्फबाटः
१४ कृष्णप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,१११ १५ ऋषीकेश ढुंगाना चावहिल ५,०००
१६ दमननाथ ढुंगाना बत्तिसपुतली ५,००१ १७ हरिप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना बौद्ध महांकाल १०,१०१
१८ सज्जनप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,००० १९ शेखरनाथ ढुंगाना चावहिल ५,०००
२० स्व. सुनिता ढुंगाना
(मार्फत देवबहादुर ढुंगाना)
रामहिटी ५,००१ २१ दिवाकर न्यौपाने महांकाल, पानीपोखरी ५,१००
२२ स्व. रामप्रसाद ढुंगाना
(मार्फत सञ्जय ढुंगाना)
जनकपुर ५,१५५ २३ सञ्जय ढुंगाना जनकपुर ५,००१
२४ बद्रीबिनोद ढुंगाना लामपोखरी, चावहिल ५,००० २५ अनन्तराम ढुंगाना रामहिटी ४,०००
२६ निर्मलकुमार ढुंगाना गठ्ठाघर, भक्तपुर ५,००० २७ हरिहर ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,०००
२८ ठाकुरप्रसाद चालिसे सिमलटार, रामनगर ५,००० २९ प्रकाशकुमार ढुंगाना सरस्वतीनगर ५,११५
३० भीमप्रसाद उपाध्याय जनकपुर ५,००५ ३१ दीपक ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,००५
३२ सुदर्शनप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,१०० ३३ दिनेशप्रसाद ढुंगाना चावहिल ५,००१
३४ सुशिलप्रसाद ढुंगाना चावहिल ५,१११ ३५ मधुप्रसाद ढुंगाना चावहिल ५,००१
३६ कुमारप्रसाद ढुंगाना चावहिल ५,००१ ३७ साजन ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,००१
३८ राजेन्द्र ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,१५१ ३९ अमृत ढुंगाना कपन १,१००
४० कमलनाथ ढुंगाना मालीगाउँ ५,००१ ४१ उज्वल ढुंगाना हाँडीगाउँ ५,०००
४२ गोपालबहादुर ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,१५१ ४३ स्व. माधवप्रसाद ढुंगाना
(मार्फत सुदनकुमार ढुंगाना)
बौद्ध महांकाल ५,००५
४४ सुरेशनाथ ढुंगाना चावहिल ५,००१ ४५ ठाकुर ढुंगाना बालकोट, भक्तपुर ५,१००
४६ कृष्णप्रसाद ढुंगाना विशालनगर ५,००० ४७ दीपक ढुंगाना चावहिल ५,१५५
४८ विश्वनाथप्रसाद ढुंगाना भक्तपुर १,१०१ ४९ भवध्वज ढुंगाना बानेश्वर १०,०००
५० हिरण्यध्वज ढुंगाना मणिग्राम, रुपन्देही ५,००० ५१ कमलप्रसाद ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,०००
५२ निरजकुमार ढुंगाना जनकपुर ५,००१ ५३ अरुणकुमार ढुंगाना गोठाटार २,१००
५४ सनतकुमार ढुंगाना गोकर्ण २,०११ ५५ प्रकाश ढुंगाना गोकर्ण ५,१००
५६ दीपक ढुंगाना गोकर्ण २,५०५ ५७ अनन्या कौशिक मैतिदेवी ५,००१
५८ शशीप्रसाद ढुंगाना सरस्वतीनगर ५,११५ ५९ रोजदेव ढुंगाना बौद्ध महांकाल ५,५००
६० अर्जुनप्रसाद ढुंगाना चावहिल ५,००० ६१ नवराज ढुंगाना रामहिटी ११,१११
६२ बलराम कार्की सिमलटार, रामनगर ५,००० ६३ हरिहरप्रसाद उपाध्याय ढुंगाना क्याम्पसरोड, धनगढी–८, कैलाली ४,०००
६४ आनन्दप्रसाद ढुंगाना जनकपुर ५,१०० ६५ दिलीपकुमार ढुंगाना जनकपुर ५,१००
६६ राजेन्द्रप्रसाद ढुंगाना जनकपुर–१ ५,००१ ६७ कमलकुमार ढुंगाना चावहिल–७ १,०००
६८ सरुपकुमार ढुंगाना धुम्बाराही–४ ५००